"Maak het regelwerk eenvoudiger" 2015

Door: Erik van Uden

Leden van vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer namen dinsdag 10 november een digitale petitie in ontvangst over regeldruk voor mensen die zorg nodig hebben.

Leden van de Tweede Kamer ontvingen dinsdag 10 november een digitale petitie over regeldruk van een viertal koepelorganisaties: Patiëntenfederatie NPCF, het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Per Saldo. De petitie had de vorm van een videoboodschap. Daarin geven patiënten en mantelzorgers aan hoeveel moeite ze moeten doen om hun zorg goed te regelen.

De Kamerleden waren onder de indruk van de verhalen van mensen over hun dagelijks geploeter om hun zorg te regelen. En ze gingen in gesprek met twee hoofdrolspelers uit de video. Die kregen zo de kans hun problemen nog eens extra toe te lichten. Spierziekten Nederland hoort veel verhalen van leden die ook de grootste moeite hebben om hun zorg goed te regelen.

“Ik dacht dat ik het allemaal wel goed op het netvlies had, maar als je het dan van de patiënt zelf hoort, merk je dat je lang niet alles weet”, zei PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. De Kamer praat deze week over de administratieve lastendruk voor cliënten in de zorg.

Bron: NPCF

ERROR: Content Element with uid "3165" and type "media" has no rendering definition!

Terug naar overzicht