Meer onderzoek bij kinderen mogelijk

Door: VSOP, Erik van Uden

De wettelijke mogelijkheden om medisch onderzoek te doen bij kinderen zijn sinds kort verruimd.

Eindelijk zijn de mogelijkheden verruimd om bij kinderen medisch‐wetenschappelijk onderzoek te doen. De oude regels waren ooit opgesteld om kinderen te beschermen, maar in de praktijk vormden ze vaak een serieuze belemmering voor noodzakelijk onderzoek. Het gevolg was dat onderzoekers vaak uitweken naar het buitenland. Ook bij spierziekten heeft dit meermalen gespeeld.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Schippers waarmee de mogelijkheden worden verruimd voor het verrichten van medisch‐wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwame proefpersonen.

Het wetsvoorstel heeft een lange voorgechiedenis. Al in 2012 is het voorstel bij de Kamer ingediend, nadat eerder o.a. de Commissie‐Doek in 2009(!), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en diverse patiëntenorganisaties hadden verklaard dat zij de huidige wet veel te beperkend vonden voor niet‐therapeutisch (interventie)onderzoek met minderjarigen. Dat is onderzoek dat niet aan henzelf ten goede kan komen. De oude wet stond de ontwikkeling in de weg van nieuwe behandelingen voor ernstig zieke kinderen.

Zie ook www.kindenonderzoek.nl.

Terug naar overzicht