Meld uw diagnose aan de anesthesist!

Door: Jeanine Blaakmeer

Op onze website vindt u welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden als u een operatie moet ondergaan én hoe u uw arts kunt informeren.

Kleine of grote operaties gaan gepaard met verdovingen. Dat kan een plaatselijke verdoving zijn of een volledige narcose. Voor mensen met een spierziekte zijn verdoving en narcose belangrijke aandachtspunten. Op de website van Spierziekten Nederland vindt u welke risico’s narcose met zich meebrengt en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Voorbeelden zijn het vooraf laten controleren van hart en longen en het aanpassen van de dosis van verdovingsmiddelen.

Bij alle spierziekten geldt dat het belangrijk is dat u het de anesthesist meldt dat er (misschien) sprake is van een spierziekte. Bij enkele diagnosen zijn er extra aandachtspunten. Op de website vindt u hoe u uw arts hierover kunt informeren. De informatie is recentelijk geüpdatet en in lijn gebracht met de nieuwste medische inzichten op het gebied van spierziekten en narcose.

Terug naar overzicht