MiNe: onderzoek ALS onder 15.000 mensen 2014

Door: Erik van Uden

Medisch Contact maakte er melding van: ALS-patienten nemen het onderzoek in eigen hand.

Leden van Spierziekten Nederland zijn hier al veel eerder over geïnformeerd: Bernard Muller en Robbert Jan Stuit zijn op zoek naar 15.000 proefpersonen met amyotrofe laterale sclerose (ALS). In de eerste acht maanden dat ze bezig zijn hebben ze al meer dan 2000 patiënten gevonden.

Beiden hebben zij ALS. Ze hopen dat ze met dit wereldwijde onderzoek meer inzicht in de oorzaak krijgen. Naar eigen zeggen is dit het grootste onderzoek ter wereld naar de oorzaak van ALS. Het idee is dat 15.000 ALS-patiënten en 7.500 controlepersonen een DNA-profiel afstaan. In deze enorme databank met genetisch materiaal kunnen onderzoekers de genetische achtergrond van de ziekte te ontrafelen.

Wilt u ook meedoen aan Project MinE?
Bent u ALS-, PLS- of PSMA-patiënt? Als u bloed heeft gegeven voor ALS-onderzoek, dan wordt dit (geanonimiseerd) meegenomen in Project MinE. Uit de bloedsamples wordt het DNA gehaald. Het is ook belangrijk dat alle patiënten vragenlijsten invullen!

Heeft u de vragenlijsten nog niet ingevuld of heeft u nog geen bloed afgestaan voor ALS-onderzoek? Meld u dan nu aan op www.als-onderzoek.nl of bel Hermieneke Vergunst, onderzoeksassistent van het ALS Centrum Nederland op 088 755 58 87.

Het onderzoek wordt gesteund door het ALS Centrum in het UMC Utrecht.

ERROR: Content Element with uid "2084" and type "media" has no rendering definition!

Terug naar overzicht