Minister Borst wil oplossing voor thuisbeademing 2000

Door: Erik van Uden

Minister Borst van Volksgezondheid heeft in brief aan de Raden van Bestuur van de 4 academische centra met een ´Centrum voor Thuisbeademing´, het klemmende verzoek gedaan zo spoedig mogelijk te zorgen voor een oplossing rond de problematiek van het Centrum voor Thuisbeademing Utrecht

Minister Borst van Volksgezondheid heeft in brief aan de Raden van Bestuur van de 4 academische centra met een ´Centrum voor Thuisbeademing´, het klemmende verzoek gedaan zo spoedig mogelijk te zorgen voor een oplossing rond de problematiek van het Centrum voor Thuisbeademing Utrecht.

Hier is onlangs een patiëntenstop aangekondigd. De brief is het resultaat van het overleg dat plaatsvond op 19juni tussen het ministerie van VWS en de VSN, VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning) en Centrum voor Thuisbeademing Utrecht.

De VSN en VSCA hadden eerder in een brief aan de minister hun zorg uitgesproken over de maatregel van het UMC een patiëntenstop in te stellen bij het Centrum voor thuisbeademing Utrecht en het verzorgingsgebied te beperken tot de provincie Utrecht.

Naar aanleiding van deze brief en vele signalen uit het veld heeft overleg tussen de betrokken partijen plaatsgevonden om de serieuze problemen rond de centra voor thuisbeademing te bespreken.

In de brief aan de academische centra van Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht wijst de minister op de verantwoordelijkheden van deze centra: Verantwoordelijkheid ten aanzien van de directe zorgverlening: de ademhalingsondersteuning, én verantwoordelijkheid ten aanzien van het beleid:inzicht in de behoefte aan ademhalingsondersteuning op zowel korte als lange termijn en het maken van adequate productieafspraken. De situatie zoals die zich nu voordoet bij het Centrum voor Thuisbeademing in Utrecht, waar een patiëntenstop is ingesteld, betitelt de minister dan ook als ´onacceptabel´.

De minister wil dat de productieafspraken van alle thuisbeademingscentra samen, afgestemd worden op de landelijke vraag. Sluitende afspraken moeten worden gemaakt over de verzorgingsgebieden van de verschillende centra. De VSCA heeft aangeboden hier een ondersteunende rol in te willen vervullen.

De minister vraagt nu aan de Raad van Bestuur van de betrokken academische centra om op korte termijn met maatregelen te komen om de problemen rond de patiëntenstop op te lossen en wil ook een plan van aanpak voor de langere termijn om dergelijke situaties te voorkomen.

 

Terug naar overzicht