Model berekent reële prijs mexiletine

Door: Jeanine Blaakmeer

Het Amsterdam UMC maakte met het Zorginstituut een model om te berekenen hoeveel opnieuw geregistreerde medicijnen mogen kosten. Zij namen mexiletine als voorbeeld.

Drie scenario's
De onderzoekers werkten in het model drie scenario’s uit: een met een minimum- en een met een maximumprijs gebaseerd op schattingen van alle kosten voor het op de markt brengen van een oud middel, en een scenario waarbij mexiletine als een heel ‘nieuw’ middel werd beschouwd. Zelfs in het duurste geval zou de prijs nog vele malen lager uitvallen dan de door de fabrikant gevraagde prijs.

Model voor hernieuwde registraties
Het nieuwe rekenmodel is geschikt voor medicijnen die al vele jaren gebruikt worden en ineens opnieuw worden geregistreerd, zoals ook bij mexiletine gebeurde. Dit hartmedicijn werd al jaren gebruikt bij de spierziekte niet-dystrofische myotonie maar stond daar tot een paar jaar terug niet voor geregistreerd. Het model kan zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en de minister inzicht geven in realistische kostprijzen. Onderzoeker Sibren van den Berg, van het Amsterdam UMC: “We hopen dat we hiermee bijdragen aan de beschikbaarheid van medicijnen voor zeldzame ziekten voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs."

Meer informatie over het rekenmodel is onder meer te vinden via het persbericht van het Amsterdam UMC en de uitzending van het NOS Achtuurjournaal van 3 mei (vanaf 15 min 40).

Mexiletine blijft beschikbaar
De prijs van mexiletine heeft al veel stof doen opwaaien, sinds de fabrikant de prijs na de hernieuwde registratie aanzienlijk verhoogde. Begin dit jaar adviseerde het Zorginstituut aan het ministerie van VWS om het middel van de fabrikant niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering maar in plaats daarvan apotheekbereidingen (‘magistrale bereiding’) te vergoeden. Het middel blijft op die manier dus beschikbaar voor patiënten. Meer hierover lees je in ons eerdere nieuwsbericht (alleen toegankelijk na inloggen voor leden met de betrokken diagnoses).

Terug naar overzicht