Mogelijk nieuwe biomarker voor diagnose ALS

Door: ALS-Centrum

Prof. Philippe van Damme uit Leuven denkt zogenaamde neurofilamenten uit het hersenvocht te kunnen gebruiken om ALS in een vroeg stadium te kunnen diagnosticeren.

Prof. Philippe van Damme en zijn collega’s uit Leuven doen onderzoek naar neurofilamenten als biomarker om de diagnose ALS eerder te kunnen bevestigen. Dat is belangrijk, want nu verkeren mensen maanden en soms zelfs nog langer in onzekerheid.

Neurofilamenten zijn bouwstenen van het axon, de kern van een zenuwcel.Het gehalte aan neurofilament in het hersenvocht lijkt een beloftevolle biomarker. Een nadeel voor de patiënt is dat voor de bepaling ervan een ruggenprik moet worden afgenomen.

We weten nog niet zeker of het gehalte neurofilament in het hersenvocht echt de diagnose kan versnellen, daarvoor is het te vroeg. Maar Poezen en Van Damme concluderen in hun artikel in Neurology wel dat neurofilamenten nuttig kunnen zijn bij de diagnose.

Het zou mooi zijn wanneer onderzoekers aan de hand van neurofilamenten het ziekteverloop beter kunnen volgen. Dat zou onder andere een belangrijke winst zijn voor medicijntrials. Onderzoekers kunnen dan eerder en met meer zekerheid iets zeggen over de werkzaamheid van een medicijn.Maar zover is het nog niet. In december, op het ALS-symposium in Boston, is het gebruik van neurofilamenten zeker onderwerp van discussie.

Lees verder bij het ALS-centrum

Terug naar overzicht