Nachtelijk toezicht kan in Zvw

Door: Erik van Uden

Er bestaat al lang onduidelijkheid over nachtelijk toezicht binnen de Zvw. De minister heeft daar een eind aan gemaakt.

Een aantal mensen met een spierziekte komt niet in aanmerking voor de Wlz, ondanks ernstige beperkingen. Vaak heeft dat te maken met het criterium dat er geen permanent toezicht vereist is. Zij vallen dan binnen de Zvw. Nu biedt de Zvw ook brede mogelijkheden voor zorg, ondersteuning en toezicht, maar in de praktijk ontstaan toch regelmatig problemen, bij voorbeeld omdat een wijkverpleegkunidige geen nachtelijk toezicht wil indiceren, of omdat een verzekeraar het niet wil vergoeden.

In zijn laatste brief over de 'WLZ-indiceerbaren' is de minister klinklaar over dit onderwerp. Hj schrijft: "Voor cliënten voor wie toezicht noodzakelijk is vanwege een medische noodzaak geldt dat deze vanuit de Zvw geleverd kan en moet worden. In mijn gesprekken met ZN heb ik benadrukt dat dit een onderdeel is van de aanspraak en vanuit de Zvw geïndiceerd en geleverd moet worden. Vaak is de verstrekking van een pgb een goede optie waarmee de cliënt deze zorg zelf kan organiseren."

Voor wie alsnog tegen problemen aanloopt: u kunt de brief hier downloaden.

Terug naar overzicht