Nascholing artsen over behandeling bij spierziekten

Door: Jeanine Blaakmeer

Afgelopen vrijdag lieten honderden medisch specialisten zich nascholen over (mogelijk toekomstige) behandelingen van spierziekten.

Afgelopen vrijdag verzamelden honderden medisch specialisten zich in Amsterdam om zich te laten nascholen over de behandeling van spierziekten. Aandachtspunten waren o.a. ontwikkelingen in genetische therapie, nieuwe behandelrichtlijnen, de rol van antistoffen bij diagnostiek en behandeling van pijn. Het symposium wordt jaarlijks georganiseerd door het Spierziekten Centrum Nederland voor onder meer neurologen, revalidatieartsen en artsen in opleiding uit heel Nederland.

‘State-of-the-art’, ofwel uiterst moderne, behandelingen vormden het thema van de editie van het Symposium Neuromusculaire ziekten 2019. De aftrap werd gegeven met een lezing over ontwikkelingen in onderzoek naar gen-gebaseerde therapie bij Duchenne en Becker spierdystrofie, ALS, FSHD en MD 1. Daarna volgden lezingen over de behandeling bij SMA, myositis, CMT / HMSN en (pijn bij) polyneuropathie zoals DVN. 

Tijdens het symposium werden behandelaars uit het hele land bijgepraat over de werking van de verschillende beschikbare behandelingen maar ook over ontwikkelingen in onderzoek en (te verwachten) resultaten wat betreft de effectiviteit en de bijwerkingen. Voor de deelnemers is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, om de behandeling voor te schrijven wanneer het zover is, maar ook om nu al om in de behandelkamer reële verwachtingen te kunnen scheppen en vragen van patiënten te kunnen beantwoorden.

Het Spierziekten Centrum Nederland (SCN) is het samenwerkingsverband van artsen en onderzoekers uit alle universitaire medische centra die gespecialiseerd zijn in spierziekten. Voor geen enkele andere groep aandoeningen bestaat een dergelijke samenwerking. Bij de organisatie van het symposium krijgt het SCN ondersteuning van Boerhaave Nascholing en het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het volledige programma van het symposium vindt u via www.boerhaavenascholing.nl.

Terug naar overzicht