Natuurlijk beloop van SMA

Door: Prinses Beatrix Spierfonds

Op donderdag 26 november verdedigde Camiel Wijngaarde – arts en onderzoeker in het SMA Expertisecentrum – zijn proefschrift over het natuurlijke beloop van SMA.

In zijn onderzoek, dat werd gefinancierd met de opbrengsten van ‘SMA de wereld uit!’, dr. Wijngaarde een veel beter beeld van het te verwachten beloop van SMA. Kennis die erg belangrijk is gebleken voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Voor zijn proefschrift won dr. Wijngaarde de prijs voor het beste klinische proefschrift van het Spierziekten Centrum Nederland.

Terug naar overzicht