Nieuw systeem indiceren bij kinderen

Door: Erik van Uden

Als ouders van een kind met een spierziekte heb je vaak te maken met verschillende regelingen. Dat kan erg lastig zijn.

Woont u in de regio Holland Rijnland of Noord-Holland & Flevoland? Dan is er goed nieuws voor u. Om overzicht te scheppen in al die verschillende loketten en systemen start er in deze regio’s een proef om gezinnen te voorzien van één indicatie voor alle zorg en ondersteuning, door alle wetten heen. Ook professionals kunnen hier gebruik van maken.

Voor wie?
Voor kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar waarbij sprake is van een levensbedreigende of  levensduurverkortende aandoening. Per regio worden 40 gezinnen met een kind dat kinderpalliatieve zorg nodig heeft, geïncludeerd. In de pilot wordt samengewerkt met indicerend kinderverpleegkundigen (BINKZ), CIZ, gemeenten en zorgverzekeraars.

Ouders en professionals kunnen contact opnemen met het indicatieteam, via:

Integraalindiceren(at)jblorenz.nl.

Binnen maximaal een week laat het team weten of de aanvraag voor (her)indicatie in behandeling kan worden genomen en wie de contactpersoon wordt binnen het indicatieteam. De looptijd van de proef: 1 april 2020 – 31 december 2021

Meer informatie?
Kijk op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Terug naar overzicht