Nieuwe websites expertisecentra

Vandaag zijn de websites van het expertisecentrum voor CIAP, DVN, Pompe en Post-polio gelanceerd tijdens het jaarlijkse Symposium Neuromusculaire Ziekten, georganiseerd door het Spierziekten Centrum Nederland.

CIAP
Het expertisecentrum CIAP van het UMC Utrecht verricht klinische analyse naar CIAP en andere oorzaken van axonale polyneuropathieën, doet veel wetenschappelijk onderzoek naar CIAP en werkt aan voorlichting en informatievoorziening.

DVN
Het expertisecentrum dunnevezelneuropathie wordt gevormd door medewerkers van het Maastricht UMC+. In het centrum werken artsen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen aan een optimale diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met DVN.

Pompe
In het expertisecentrum voor de ziekte van Pompe, gevestigd in het Erasmus MC in Rotterdam, werken verschillende afdelingen samen aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en patiëntenzorg.

Post-Polio
In het Post-Polio expertisecentrum van het Amsterdam UMC, locatie AMC, werken artsen, paramedici (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers) en onderzoekers aan een optimale diagnostiek, zorg en behandeling.

 

 

 

Terug naar overzicht