NZa onderzoekt rijbewijskeuringen

Door: NZa/Erik van Uden

De kosten van de rijbewijskeuring zijn veel mensen een doorn in het oog. Er komen veel klachten binnen. De NZa start daarom een onderzoek.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt regelmatig klachten binnen over rijbewijskeuringen. Uit een inventarisatie blijkt dat de meeste klachten gaan over hoge rekeningen door psychiaters en neurologen. Sommige keurend medisch specialisten declareren standaard het hoogst toegestane bedrag. Dat mag niet, want specialisten mogen alleen de directe en indirecte tijd in rekening brengen die ze daadwerkelijk aan een keuring besteden. Ook blijkt dat mensen nergens terechtkunnen als ze een klacht hebben over de keuring. Er bestaat voor rijbewijskeurders geen verplichting voor het aanbieden van een klachtenprocedure.

Het kan zijn dat mensen op basis van een gezondheidsverklaring verplicht zijn om een rijbewijskeuring te ondergaan. Mensen moeten dit zelf regelen. Ook de kosten hiervoor moeten ze zelf betalen, want dit is geen verzekerde zorg. De NZa ziet dat de prijzen tussen keurend medisch specialisten sterk verschillen. Uit meldingen die zij ontvangen blijkt dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mensen verwijst naar een specifieke specialist. Op het moment dat er verschillen in tarieven zijn, is het voor mensen extra belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen door wie ze gekeurd worden.

Betalen voor bestede tijd
Er zijn keurend medisch specialisten die standaardtarieven hanteren. Iedereen moet bij hen hetzelfde bedrag betalen, ongeacht de daadwerkelijke lengte van de keuring. Dat is niet toegestaan. Een specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk heeft besteed. De NZa op dit moment onderzoek naar een aantal aanbieders van rijbewijskeuringen die zo werken.

Klachtenregeling
Als mensen het niet eens zijn met de inhoud van de keuring of de rekening, moeten zij een klacht kunnen indienen. Dat kan nu niet altijd omdat rijbewijskeurders niet verplicht zijn om een klachtenprocedure aan te bieden. Er bestaat een uitzondering in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hen hiervoor vrijpleit. Dit is in de ogen van de Nza een onwenselijke situatie. De wet zou hierop aangepast moeten worden. De Nza heeft dit inmiddels met VWS besproken zodat zij dit mee kunnen nemen in hun evaluatie van de Wkkgz. Deze volgt waarschijnlijk later dit jaar.

Alleen keuren als het nodig is
Door alleen mensen te keuren voor wie dat echt nodig is, voorkom je dat ze onnodig op kosten worden gejaagd. Voor mensen met ADHD is wettelijk bepaald dat zij gekeurd moeten worden. In de praktijk blijkt dat niet voor alle mensen met deze diagnose zo’n keuring nodig is. Zo is er sinds 2018 een verduidelijking voor mensen die als kind gediagnostiseerd zijn met ADHD, geen medicijnen gebruiken en bij wie de behandeling voor de zestiende verjaardag is gestaakt. Zij hoeven niet gekeurd te worden. Deze verduidelijking is door het CBR in de Gezondheidsverklering opgenomen op verzoek van Impuls, de belangenvereniging. Dit roept de vraag op of er meer mensen zijn die onnodig gekeurd worden. De NZa doet een oproep aan de politiek om te kijken of de regelingen nog actueel zijn.

Terug naar overzicht