Ondersteuning bij betaald werk belangrijk 2014

Door: Erik van Uden

Mensen met een chronische ziekte hebben vaak behoefte aan ondersteuning op hun werk. Zonder de juiste steun dreigt langdurige uitval of ontslag.

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat langdurig ziekteverzuim van mensen met een chronische ziekte niet alleen te maken heeft met hun gezondheidstoestand maar ook met hun werksituatie en de ondersteuning die ze krijgen.

Verzuim en gezondheid
Mensen met een chronische ziekte die langdurig verzuimen, ervaren hun gezondheid als minder goed. Door hun ziekte lukt het hen minder vaak op hun werk een gewenste positie te bereiken of te behouden. Toch denken zij niet anders over hun werk dan degenen die niet langdurig verzuimen. Zij vinden het even belangrijk om betaald werk te verrichten.
 
Begrip
Wel geven zij aan behoefte te hebben aan meer begrip van hun leidinggevende en collega’s. Hoe mensen hun werksituatie ervaren hangt samen met het risico op langdurig verzuim. Mensen die door hun chronische ziekte problemen ervaren met hun werk, lopen twee keer zoveel kans op langdurig verzuim dan mensen bij wie dat niet zo is.
 
Steun
NIVEL-programmaleider Mieke Rijken: “Goede ondersteuning op de werkvloer is voor elke werknemer belangrijk, maar voor mensen met een chronische ziekte is het cruciaal. Werken met een chronische ziekte is in veel gevallen mogelijk, maar de wil om te werken alleen is niet voldoende. Voldoende aandacht voor de impact van de chronische ziekte is ook een noodzakelijke voorwaarde. Negeren is de slechtst denkbare optie. Dan komen mensen vroeg of laat in de problemen, wat uit kan lopen op langdurig verzuim en definitieve uitval uit het arbeidsproces.”
 
Cursussen over werk
Voor mensen met een spierziekte is in de Spieracademie een e-learningcursus beschikbaar over Effectief communiceren op het werk. Op 24 september is er over hetzelfde onderwerp een cursus van een halve dag in Baarn.

Bron: Nivel

Terug naar overzicht