Onderzoek naar vermoeidheid 2020

Wilt u meewerken aan een onderzoek naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen? Vul de vragenlijst in. Deze staat open tot 30 november.

Mensen met een chronische aandoening blijken regelmatig dezelfde klachten te hebben. Eén daarvan is vermoeidheid. Wilt u meewerken aan een onderzoek naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen? Vul dan deze vragenlijst in. De vragenlijst is onderdeel van het project ‘Vermoeidheid bij chronische aandoeningen’ van de ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en de Samenwerkende GezondheidsFondsen. 

Het doel van het project is om de aanpak van vermoeidheid bij chronische aandoeningen te verbeteren. Met het onderzoek willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in het voorkomen van vermoeidheid bij mensen met een chronische aandoening. Daarnaast krijgen ze een beeld van de mogelijke  behandelingen die u heeft ondergaan. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en staat open tot 30 november. De gegevens uit de vragenlijsten zijn vertrouwelijk en zullen anoniem worden verwerkt. 

Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Universiteit Maastricht (METC azM/UM).

 

Terug naar overzicht