Onderzoek naar voeding bij myotone dystrofie gestart 2018

Door: Prinses Beatrix Spierfonds

De komende twee jaar willen onderzoekers beter inzicht krijgen in de energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie.

Het extra onderzoek naar de rol van voeding bij myotone dystrofie is van start gegaan. De komende twee jaar willen de onderzoekers beter inzicht krijgen in de energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie. Voor het tweede deel van dit onderzoek, het testen van een voedingsinterventie, moet nog geld ingezameld worden.

Andere energiebehoefte
De energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie lijkt anders te zijn dan bij gezonde mensen. Dit kan verklaren waarom onder- en overgewicht relatief vaak voorkomen. Verschillende factoren, zoals minder bewegen, een veranderde stofwisseling en verminderde spiermassa kunnen hierbij een rol spelen. Er is echter nog te weinig bekend over de energiebehoefte bij myotone dystrofie om goede adviezen te kunnen geven. Daar is wel behoefte aan, veel mensen met myotone dystrofie hebben vragen over voeding. Bijvoorbeeld of eiwitrijke voeding het verlies aan spiermassa tegen kan gaan.

Voedingsadviezen
In dit nieuwe onderzoek gaat een team in Maastricht de exacte energiebehoefte van mensen met myotone dystrofie in kaart brengen. Hiervoor zullen ze de energiebehoefte van patiënten, in rust en in inspanning, vergelijken met gezonde vrijwilligers. Hierbij houden ze rekening met de spiermassa van de deelnemers. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen voedingsadviezen ontwikkeld worden specifiek voor mensen met myotone dystrofie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Karin Faber in het Maastricht UMC+, in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen.

Spaar mee voor deel twee
Met de campagne ‘MD de wereld uit!’ zamelt het Prinses Beatrix Spierfonds geld in om extra onderzoek naar myotone dystrofie te financieren. Dankzij de opbrengst van alle acties en bestemde giften kan het onderzoek naar de rol van voeding van start. Het fonds spaart nu verder voor het vervolgonderzoek. Hierin willen de onderzoekers met behulp van de resultaten van het eerste onderzoek, het effect van een voedingsinterventie testen op het beloop van de ziekte.

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/onderzoek-naar-voeding-myotone-dystrofie-gestart/

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/rol-voeding-myotone-dystrofie/

 

Terug naar overzicht