Onderzoek stamcellen 'veelbelovend' voor behandeling ALS 2003

Door: Erik van Uden

Van 17 tot 19 november vond in Milaan het veertiende ALS/MND-congres plaats. Er was zeer veel te melden, al was er geen sprake van echte doorbraken.

Onderzoekers noemen de ontwikkelingen in het stamcelonderzoek veelbelovend.

Dr. Mazzini (Italie) gaf een vervolgverslag van de experimenten met stamcelinjecties bij patiënten met ALS in Italie. Er werden bij 7 patiënten stamcellen geïsoleerd uit het eigen beenmerg middels een punctie. Vervolgens werd door een neurochirug een operatie uitgevoerd in de rug, en werd geprobeerd om de stamcellen in het ruggemerg te injecteren. De belangrijkste uitkomst van deze studie was dat deze procedure veilig uitgevoerd kon worden, en dat geen van deze patiënten nadelige effecten hadden ondervonden na de operatie.

De studie is volgens de onderzoekers te klein en te kort geleden om iets te zeggen over effectiviteit. Net als vorig jaar kwam er kritiek uit de zaal dat men eigenlijk niet precies weet welk soort stamcellen ingespoten moeten worden, en dat eerst meer onderzoek in dieren nodig is. De voorzitter (Dr. R. Miller, VS) gaf daarentegen aan dat het toch zeer belangrijk onderzoek is, aangezien deze ingreep in de toekomst toegepast kan worden als wel bekend is welke cellen gebruikt moeten worden. Veel andere onderzoekers zijn hiermee bezig. Op dit moment is stamceltherapie voor mensen met ALS nog niet aan de orde. Onderzoekers noemen de resultaten tot op heden wel veelbelovend.

Meer bijzonderheden van het wereld ALS-congres leest u in de ALS-nieuwsbrief van december.

 

Terug naar overzicht