Ongelukken met tilliften 2003

Door: Erik van Uden

In de afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest voor ongelukken met tilliften.

In het jaarverslag van de Inspectie voor de Volksgezondheid over 2002 werd namelijk gemeld dat zich veel ongelukken voordeden met tilliften. Veel VSN-leden maken gebruik van een tillift.

Uit het jaarverslag blijkt dat niet de tillift zelf gevaarlijk is, maar dat het vrijwel altijd gaat om verkeerd gebruik van de lift. De instructies bij de lift worden vaak mondeling gegeven, er zijn heel veel verschillende liften en liftsystemen in omloop en de verzorgenden die ermee omgaan hebben vaak onvoldoende ervaring. Ook worden de liften niet altijd op tijd gecontroleerd. Aldus de bevindingen van de Inspectie

De Inspectie voor de Volksgezondheid schat dat er duizenden ongelukken per jaar plaatsvinden, waarbij tientallen doden vallen. De Inspectie heeft aan alle betrokken instellingen een circulaire gestuurd, om te wijzen op de gevarenvan een tillift. Er staan aanwijzingen in de circulaire hoe het gebruik veiliger kan worden.

U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid thuis door te zorgen voor een regelmatige controle van de tillift. Vraagt u ook aan de leverancier om een schriftelijke instructie voor het gebruik, wanneer u die nog niet heeft. Krijgt u te maken met nieuwe verzorgsters, vraag dan altijd of zij bekend zijn met de tillift en of zij een instructie nodig hebben.

Terug naar overzicht