Opvolger Ysbrand Poortman en nieuwe voorzitter ad-interim VSN 2001

Door: Erik van Uden

Peter Streng volgt Ysbrand Poortman op als directeur onderzoek.

Het bestuur en de directie van de VSN zijn verheugd dat ze er na een uitvoerige zoektocht in zijn geslaagd een opvolger te vinden voor Ysbrand Poortman. Per 1 februari 2002 zal Peter Streng Ysbrand Poortman formeel opvolgen als directeur Onderzoek en Ontwikkeling(O&O).

Ysbrand Poortman is op dit moment directeur O&O, en zal in februari 2002 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Ysbrand is vanaf de oprichting van de VSN in 1967 zeer betrokken en actief geweest binnen de VSN.

Vanaf 1 november 2001 tot 1 februari 2002 zal Peter Streng, vanwege de veelheid en complexiteit van de werkzaamheden, worden ingewerkt door Ysbrand Poortman.

De benoeming van de nieuwe directeur O & O heeft tot gevolg dat ook per 1 februari 2002 de huidige directeur algemene zaken, MarcelTimmen, benoemd zal worden tot algemeen directeur van de VSN.

PeterStreng heeft zijn functie als voorzitter van het bestuur van de VSN op 9 oktober jl. neergelegd teneinde kandidaat te kunnen zijn voor de functie van directeurO&O

Het voorzitterschap van de VSN wordt vanaf heden ad-interim waargenomen door Klaas van der Ham. Klaas van der Ham was voorzitter van de Raad van Toezicht van de VSN. Hij heeft deze functie tijdelijk neergelegd. De heer Henk van Vondel neemt tijdelijk de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht over.

Door het vertrek van Ton Steenaert is het secretarisschap in het bestuur vacant. Deze functie zal tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in 2002 waargenomen worden door de huidige penningmeester, de heer Sjoerd Riedstra. In de tussentijd wordt de nieuwe aspirant-secretaris, Elsbeth Rijksen-Gezelle Meerburg, ingewerkt.

Het bestuur.

Terug naar overzicht