Organisaties: Tweede Kamer, doe wat aan de verstrekking van hulpmiddelen

Door: Erik van Uden

Het programma Kassa besteedde op zaterdag 12 oktober uitgebreid aandacht aan alle problemen met hulpmiddelen. Dat was de aanleiding voor Spierziekten Nederland en andere patiëntenorganisatie om opnieuw de noodklok te luiden.

De aanleiding voor de uitzending vormde alle reacties die binnenkwamen na een eerdere uitzending op 21 september. Er kwamen zoveel schrijnende reacties binnen, dat Kassa en de patiëntenorganisatie een vragenlijst lieten rondgaan. Daarop besloot de redactie om een volledige uitzending aan de problematiek te weiden. Onder de noemer “#regelhet” presenteerde Kassa een zwartboek met een selectie van 100 van de bijna 900 meldingen uit de enquête. Het zwartboek laat opnieuw zien dat mensen vaak maanden moeten wachten op een hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn.

Maatwerk wordt onvoldoende geleverd en noodzakelijke reparaties zijn een bron van frustraties. Het gaat fout in de communicatie met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en leveranciers. Ook uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en onderzoek van de Patiëntenfederatie komen deze knelpunten naar voren. Hulpmiddelen worden nu uit vier wetten betaald, waarbij soms per hulpmiddel meerdere wetten een rol spelen. De grootste problemen spelen op gemeentelijk niveau, maar ook wanneer er verschillende wetten in het geding zijn, wordt het al snel een drama.

Daarom hebben de gezamenlijke organisaties in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen tot een snelle verbetering van de verstrekking. Lees hier de brief.

Terug naar overzicht