Ouderbijdrage jeugdhulp verdwijnt 2015

Door: Erik van Uden

De ouderbijdrage voor jeugdhulp verdwijnt vanaf 1 januari 2016. Het kabinet heeft dat 13 november besloten.

Op 1 januari 2016 vervalt de ouderbijdrage voor intramurale jeugdhulp.Hiertoe heeft het kabinet besloten op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van VWS.

Veel gemeenten hadden al bezwaren tegen het innen van de eigen bijdrage.Ze hadden moeite met de procedure en vonden de bijdrage ook oneerlijk. De ouderbijdrage is een erfenis uit het verleden en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds 2015 van kracht is. Daarin staat nu nog dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage verschuldigd is wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Het argument daarvoor is dat ouders kosten zouden besparen.

Onderzoek wees uit dat die besparing in veel situaties geen realiteit is. De Tweede Kamer heeft eerder Van Rijn gevraagd om samen met de VNG de regeling te bekijken. Van Rijn heeft nu besloten om de ouderbijdrage per 1 januari helemaal te schrappen. De Jeugdwet wordt daarop aangepast.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Terug naar overzicht