Overgangsrecht voor Fokusbewoners met grote zorgvraag 2014

Door: Erik van Uden

Staatssecretaris van Rijn heeft bekend gemaakt dat bewoners van Fokus die gebruik maken van veel zorg, recht hebben op een Wlz-overgangsregeling in 2015. Zij moeten zich wel nog deze maand daarvoor aanmelden.

Er zijn bewoners van Fokus die gebruik maken van zeer veel zorg. Zij dreigen op 1 januari tussen wal en schip terecht te komen. Daarom heeft de staatssecretaris besloten om hen de mogelijkheid te bieden in 2015 gebruik te maken van de Wlz. Hij schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer:

"In gevallen waarin huidige Fokus-bewoners naast de ADL-zorg een omvangrijke aanvullende zorgvraag hebben (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een slaapwacht), kan het bezwaarlijk zijn om deze aanvullende zorgvraag vanuit de Zvw en/of de Wmo te laten leveren. Ik wil daarom voor die groep Fokus-bewoners, die geen gebruik kunnen maken van de overgangsregeling Wlz-indiceerbaren omdat zij in een Fokus-woning verblijven, maar wel 25 uur of meer individuele zorg hebben de toegang bieden tot de regeling Wlz-indiceerbaren. Dit houdt in dat zij voor hun aanvullende zorgvraag in 2015 een beroep kunnen doen op de Wlz, indien zij zich in 2014 melden bij het informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Hun ADL-zorg blijft bekostigd via de aparte subsidieregeling die daarvoor in het leven is geroepen."

Download de brief van de staatssecretaris.

Terug naar overzicht