Overgangsrecht WLZ eindigt dit jaar

Door: Ricardo Bronsgeest, Jeanine Blaakmeer

Afgelopen december werd bekend dat het overgangsrecht WLZ voor mensen met ADL-assistentie eindigt per 1 januari 2020. Dit was ook oorspronkelijk de bedoeling.

Sinds 2015 wordt wonen met ADL-assistentie (ADL-clusterwonen, bijvoorbeeld via Fokus) niet langer vanuit de AWBZ vergoed, maar vanuit de Wlz. Overige zorg en ondersteuning, zoals hulp of begeleiding buitenshuis, moet men apart regelen via de Zvw of Wmo.

Een deel van de mensen die al voor 2015 een AWBZ-indicatie hadden voor ADL-clusterwonen, maakt echter gebruik van het Wlz-overgangsrecht. Daardoor krijgen zij álle benodigde zorg uit de Wlz vergoed. Vanaf eind dit jaar houdt het overgangsrecht op te bestaan. 

Voor mensen die van het overgangsrecht gebruikmaken, betekent dit dat zij een deel van hun zorg aankomend jaar opnieuw zullen moeten organiseren. Vanaf dat moment kunnen zij voor zorg buitenshuis enkel nog vanuit de Zvw of Wmo vergoeding krijgen.

Geldt dit ook voor u en heeft u vragen over hoe u dit het best kunt aanpakken? In de gratis online cursus over passende zorg krijgt u veel tips en adviezen over hoe u de zorg kunt regelen. Enkele ervaringsdeskundigen vertellen over hun keuzes. Meer informatie vindt u ook op de site van Rijksoverheid. De minister van VWS heeft aangegeven met gemeenten en zorgverzekeraars te overleggen over hoe ze de overgang zorgvuldig kunnen laten verlopen.
 

Terug naar overzicht