Overgangsregeling Code VVR verlengd 2020

Door: Ricardo Bronsgeest

​​​​​​​Gebruikers van rolstoelen zonder haaksymbolen krijgen door de coronamaatregelen een jaar langer de tijd om aan de benodigde normen te voldoen.

De regels en afspraken rondom het vervoer van rolstoelen in een taxi zijn vastgelegd in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittende (Code VVR). In 2017 werd een nieuwe code geïntroduceerd waarbij o.a. haaksymbolen verplicht werden: de taxichauffeur kan (moet) de klant weigeren als de rolstoel geen stickers met die symbolen heeft. Die stickers wijzen er namelijk op dat de rolstoel voldoet aan een specifieke crashtest-norm. Tot en met 2020 gold een overgangsregeling. Die regeling is nu, door corona, verlengd tot 31 december 2021.

Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Ieder(in) zijn hierbij betrokken geweest en vinden dat veilig vervoer voor iedereen met een rolstoel beschikbaar moet zijn en blijven. De tijd die door de verlenging beschikbaar komt, zullen wij dan ook gebruiken om vervoer voor mensen met een rolsotel veilig en toegankelijk te houden. Daarbij moet duidelijk worden of rolstoelen zonder haaksymbolen moeten worden vervangen, aangepast of op een andere wijze gekeurd kunnen worden.

Voor meer informatie, zie de website van Zorg&Sociaalweb.

Terug naar overzicht