Pgb: toegang moet beter

Veel mensen met een spierziekte maken gebruik van een pgb. Dat krijg je niet zomaar en als je het krijgt moet je vaak beknibbelen op je zorg.

Het aantal mensen dat een beroep doet op een pgb, is afgelopen jaren binnen de Wmo en Jeugdwet flink gedaald. Waarschijnlijk doen meer mensen geen beroep op een pgb terwijl dit mogelijk wel het beste past. In een brief aan de Tweede Kamer en de minister van VWS vroegen Per Saldo en Ieder(in) waar de dalingen vandaan komen en of er sprake is van een pgb-ontmoedigingsbeleid. Op 4 april sprak de Tweede Kamer hierover. De zorgen werden breed gedeeld.

In de praktijk verloopt de toegang tot een pgb erg moeizaam. Als aanvrager moet je veel obstakels overwinnen. De informatie over het pgb schiet tekort en de procedures zijn onduidelijk. Het wordt nog een stapje lastiger wanneer je ook te maken krijgt met Zvw of Wlz. Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Afhankelijk van de persoon die de indicatie stelt, wordt de hulp wel of niet of slechts deels geïndiceerd. De kans op willekeur en onduidelijkheid voor pgb-aanvragers is dus groot.

Lage tarieven
Verder zijn de maximale tarieven die uit het pgb kunnen worden betaald aan zorgverleners te laag. Soms moeten mensen afscheid nemen van vertrouwde hulpverleners  omdat ze de tarieven niet meer kunnen betalen. Oorzaak: de budgetten houden geen gelijke tred met de marktontwikkeling. Wordt vervolgd.

In de online cursus Passende Zorg vindt u veel meer informatie over indicatiestelling, zorgwetten, zorg in natura en pgb.

Op vrijdag 17 mei is er in samenwerking met Per Saldo een webcast over het pgb. U kunt zich via dit nieuwsbericht aanmelden.

 

Terug naar overzicht