Plasma doneren: maak het verschil!

Door: Patricia Blomkwist

Iedereen heeft wel eens van bloed doneren gehoord. Maar bloedplasma doneren? Te weinig mensen weten dat dit ook kan. Sterker nog, te weinig mensen weten dat dit heel erg nodig is!

Wat is bloedplasma?
Bloedplasma is een gele vloeistof die voor 91,5% uit water bestaat en voor 8,5% uit eiwitten (zoals antistoffen, stollingsfactoren en albumine), zouten, vetten en suikers.

Medicijnen uit plasma
Uit plasma worden belangrijke medicijnen gemaakt. Een voorbeeld daarvan zijn immuunglobulines (antistoffen), een van de eiwitten die in plasma zitten.

Behandeling met immuunglobulines
Immuunglobulines worden gebruikt bij de behandeling van GBS, CIDP en MMN. Zonder deze behandeling zouden mensen met GBS langer en ernstiger ziek zijn. Daardoor is de kans op complicaties en restverschijnselen groter.

Mensen met CIDP en MMN zijn vaak afhankelijk van onderhoudsbehandelingen met immuunglobulines om functies te blijven behouden. Kortom, voor heel veel mensen zijn deze behandelingen ontzettend belangrijk voor hun kwaliteit van leven.

Meer donoren nodig
Om aan de vraag naar immuunglobulines en andere uit plasma gemaakte medicijnen te kunnen voldoen is heel veel plasma nodig. De vraag neemt elk jaar toe. Steeds meer mensen hebben plasmageneesmiddelen nodig en rekenen dus op eiwitten uit plasma. Het is daarom belangrijk dat meer mensen plasma gaan doneren.

Wie kan plasmadonor worden?
Er gelden verschillende eisen, zoals een minimum- en maximum leeftijd, gewicht, enzovoort (zie: https://www.sanquin.nl/bloed-doneren/mag-ik-plasma-geven). Als iemand een chronische of ernstige ziekte heeft (gehad), wordt door een donorarts beoordeeld of het mogelijk is.

Doneren als je GBS hebt gehad?
Mensen die GBS hebben doorgemaakt mogen na hun herstel plasma doneren. Dit geldt ook als ze zelf behandeld zijn met immuunglobulines.

Doneren als je CIDP hebt gehad?
Op de vraag of je na CIDP, als je in remissie bent, bloeddonor kunt worden, is geen eenduidig antwoord te geven. De donorarts zal een individuele afweging maken op basis van het ziekteverloop, de medische behandeling en de gezondheidstoestand op dat moment. Ook de duur van de remissie en het eventuele gebruik van nieuwe (experimentele) geneesmiddelen spelen daarbij een rol.

Zegt het voort!
Zelf kunnen, willen of mogen doneren is prachtig, maar nog mooier is om anderen te motiveren, mobiliseren en stimuleren om plasma te gaan doneren! Hoe meer mensen, hoe beter. Daarom: attendeer je vrienden, familieleden, buren, collega’s en kennissen op de mogelijkheid én het belang van plasma doneren!

Voor meer informatie: https://www.sanquin.nl/bloed-doneren/bloedplasma

Terug naar overzicht