Prijsvraag: toekomstvisie 2000

Door: Erik van Uden

Heeft u een toekomstvisie op de gezondheidszorg? Dan kunt u meedoen aan een prijsvraag.

De Raad voor de volksgezondheid en zorg (RVZ) geeft de regering advies op het gebied van onder andere de preventie, gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan heeft de raad een prijsvraag uitgeschreven, waaraan u kunt meedoen. De onderstaande uitnodiging kwam bij ons binnen:

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) daagt patientenorganisaties en studenten van het hoger en universitair onderwijs op het gebied van de gezondheidszorg uit om een schets te schrijven over de toekomst van de gezondheidszorg aan de hand van een bepaald thema.
De thema´s hangen samen met adviezen die de RVZ in het jaar 2000 heeft uitgebracht. De RVZ hanteert doorgaans een horizon van vijf à tien jaar.
Van de schrijvers wordt verwacht dat zij een stap verder zetten door op een originele en reële wijze te schetsen hoe de gezondheidszorg er over 25 jaar zal uitzien.

De vijf beste artikelen worden beloond met publicatie in het jaarverslag dat in de zomer van 2001 wordt uitgebracht. Dit wordt een bijzonder jaarverslag omdat de RVZ dan vijf jaar bestaat. De schrijver van de beste inzending wordt bovendien beloond met ƒ 5.000,- of een studiereis t.w.v. dit bedrag. De overige vier winnaars ontvangen elk een bedrag van ƒ 500,-.

De thema´s

  • Gezondheidszorg in een veranderende samenleving
  • Gezond verzekerd
  • Internet en gezondheidszorg
  • Arbeid in de zorg
  • Gezond zonder zorg.

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is mogelijk door het schrijven van een artikel van ongeveer 1000 woorden over een van de thema´s. Het artikel moet gericht zijn op de toekomst: hoe ziet de gezondheidszorg er over zo´n 25 jaar uit?
De inzendingen moeten voor 1 februari 2001 in het bezit zijn van de RVZ.
Informatie is te vinden op onze website of kan worden opgevraagd bij Nelleke Fontein of Ine Soede van de RVZ, telefoonnummer 079 368 73 11 of mail@rvz.net.

Terug naar overzicht