Project ‘Alle handen thuis’: gevolgen veranderingen in de AWBZ 2010

Door: Corinne van Santen

Wat betekenen de veranderingen in de AWBZ zorg voor de gebruikers van die zorg? Het project 'Alle handen thuis' wil, met reacties van de zorggebruikers, de gevolgen van de veranderingen in beeld brengen.

[De links in dit bericht zijn niet meer actueel]
Wat betekenen de veranderingen in de AWBZ zorg voor de gebruikers van die zorg? Het project 'Alle handen thuis' wil, met reacties van de zorggebruikers, de gevolgen van de veranderingen in beeld brengen. Het project richt zich op mensen die zelf hun hulp en zorg thuis op maat hebben geregeld.
Veel mensen met een chronische ziekte of handicap hebben zelf de nodige 'handen thuis' georganiseerd. Sommigen hebben de zorg of ondersteuning zo geregeld dat ze, zo nodig, 24 uur per dag kunnen rekenen op hulp van anderen. Kortom: ze krijgen zorg op maat die helemaal past bij hun situatie.

Hoe werken die veranderingen voor u uit?
Veranderingen in de rechten op zelf georganiseerde hulp zijn veelal ingrijpend. Ze verstoren vaak het evenwicht dat zorggebruikers samen met mensen uit hun directe omgeving tot stand hebben gebracht. De CG-Raad wil mensen die de gevolgen ondervinden van de gewijzigde AWBZ voor hun 'handen thuis' een aantal vragen voorleggen.

Doe mee en vul de peiling in
De antwoorden worden verwerkt in een brochure 'Alle handen thuis'. Anonimiteit van mensen die hieraan meewerken, is gegarandeerd.

Klik hier voor de peiling 'Alle Handen Thuis'.

De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking die hebben geregeld dat zij - zo nodig 24 uur per dag - thuis op hulp van anderen kunnen rekenen. Ook mensen die bij hen zijn betrokken - mantelzorgers, familieleden of verzorgenden - mogen de vragen tot uiterlijk 1 november 2010 voor iemand anders beantwoorden.

'Handen thuis', wat is dat?
'Handen thuis' omvat de volgende vormen van zorg en ondersteuning thuis: hulp bij het huishouden, hulp bij lichamelijke verzorging, verpleging, maaltijdvoorziening, alarmering, hulp bij het boodschappen doen, bij werk, dagbesteding of recreatie.

Door wie?
De hulp en ondersteuning kan bijvoorbeeld gegeven worden door mantelzorgers, vrijwilligers, betaalde hulpen, professionele organisaties of gemeenten. De hulpvragers kunnen gebruik maken van mogelijkheden die de AWBZ, de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke dienstverlening (Wmo) hen biedt.

Met de brochure wil de CG-Raad betrokkenen (o.m. beleidsmakers) inzicht bieden in de creativiteit en oplossingsgerichtheid van zorggebruikers en in de gevolgen van veranderingen in hun rechten.

Meer informatie?
Kijk op www.cg-raad.nl.

Bron: CG-Raad

Terug naar overzicht