Rilutek geregistreerd voor ALS 1996

Door: Erik van Uden

Bij het onlangs gepubliceerde onderzoek naar het effect van het middel Rilutek waren bijna 1.000 patiënten met ALS betrokken.

Bij het onlangs gepubliceerde onderzoek naar het effect van het middel Rilutek waren bijna 1.000 patiënten met ALS betrokken. Uit deze recente studie bleek dat na 18 maanden behandeling met Rilutek het risico van overlijden of de noodzaak tot kunstmatige beademing 35% lager was dan met een placebo.

Hoe werkt Rilutek? De oorzaak van ALS is niet bekend. Wetenschappers denken dat glutamaat - een stof die de prikkeloverdracht in de zenuwuiteinden verzorgt - een belangrijke rol speelt. Glutamaat is van nature aanwezig. Echter, bij ALS-patiënten is glutamaat in een te hoge, toxische concentratie aanwezig in de zenuwcellen. Deze sterven hierdoor af. Hoewel het exacte werkingsmechanisme van Rilutek onbekend is, schijnt het middel, door de remming van glutamaat-afgifte, een gunstige invloed te hebben op het verloop van ALS.

Verpakking en dosering
Een verpakking Rilutek bevat 4 strips met elk 14 tabletten van 50 mg. De doseringbedraagt 2x daags 50 mg. Uit onderzoek blijkt dat een hogere dosering (2x daags 100 mg) het effect van Rilutek verhoogt, maar dat dit effect niet significant is.

De vergoeding
Rhône-Poulenc Rorer en de VSN zijn verheugd dat de Nederlandse overheid Rilutek snel voor vergoeding in aanmerking heeft laten komen. Het preparaat wordt volledig vergoed door ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars.

Bijwerkingen
Verhoogde gehaltes van bepaalde leverenzymen in het bloed kunnen vóórkomen. Via bloedonderzoek zal dit regelmatig worden gecontroleerd. Ook kunnen soms klachten als duizeligheid, zwakte en slaperigheid optreden. De auteurs van de publikatie in 'The Lancet' waren van mening dat door deze bijwerkingen het voordeel van de langere overleving niet teniet werd gedaan.

Hoe effectief is Rilutek?
Bij het onlangs gepubliceerde onderzoek naar het effect van het middel Rilutek waren bijna 1.000 patiënten met ALS betrokken. Uit deze recente studie bleek dat na 18 maanden behandeling met Rilutek het risico van overlijden of de noodzaak tot kunstmatige beademing 35% lager was dan met een placebo. Dit correspondeert met een extra levensduur van ongeveer drie maanden. Deze periode kan echter per patiënt langer of korter zijn. Tevens is uit onderzoek gebleken dat het effect van Rilutek in de vroege fase van de ziekte het grootst is. In deze fase, waarin de kwaliteit van leven nog redelijk is, wordt de verlenging van het leven verkregen. In een late fase van de ziekte, waarin de kwaliteit van leven minimaal kan zijn, geeft Rilutek geen verlenging van het leven.

Een vroege diagnose is belangrijk
Ondanks het feit dat een huisarts met een praktijk van 2.000 patiënten gemiddeld slechts ongeveer éénmaal in de 25 jaar een A.L.S.-patiënt zal ontvangen, is een diagnose in de vroege fase van de ziekte van groot belang. De patiënt kan eerder worden doorverwezen naar een ziekenhuis en de neuroloog kan vroeg (in een fase waarin de klachten nog zijn te overzien) starten met behandeling. Tevens kan worden aangevangen met ondersteunende therapieën en begeleiding door een deskundig revalidatiecentrum. Ook kunnen andere hulpmiddelen en voorzieningen tijdig worden voorgeschreven en aangevraagd.

Wie worden getroffen door ALS?
De gemiddelde leeftijd waarop A.L.S. zich openbaart, is 55 jaar. Er is echter een grote variatie: van de late tienerleeftijd tot 80-90 jaar. Er zijn iets meer mannen dan vrouwen (3:2). Ook zijn er aanwijzingen dat A.L.S. de laatste tijd meer voorkomt. Dit zou echter ook het gevolg kunnen zijn van een meer nauwkeurige diagnose-stelling of van het feit dat onze samenleving momenteel meer ouderen telt. De gemiddelde overlevingsduur is zo'n drie jaar. Door individuele variatie (van enkele maanden tot 10 à 20 jaar) in progressie is bij sommige patiënten sprake van een langzame ontwikkeling.
(Uit: persdossier Rhône Poulenc Rorer, september 1996)

Noot van de VSN:
Rilutek geneest ALS niet. Ook de verschijnselen van de ziekte verminderen niet. Rilutek is het eerste geregistreerde geneesmiddel voor A.L.S. De verwachting is dat er snel andere middelen zullen volgen. Op korte termijn zal onderzoek gestart worden naar de effecten van Rilutek in combinatie met andere middelen. Voor informatie over Rilutek kunt u contact opnemen met uw neuroloog. De werkzaamheid van het middel is alleen aangetoond voor mensen met A.L.S.

Terug naar overzicht