Robotarm nog niet vergoed 2000

Door: Erik van Uden

Donderdag 30 november kwam in een tv-uitzending op Nederland 1: `De Toekomst van Karel´ de robotarm aan bod. Dit in het kader van nieuwe ontwikkelingen en technologieën voor het menselijk lichaam.

"Alhoewel een aantal mensen met een spierziekte al gebruik maakt van de robotarm, de zogenaamde MANUS, wordt deze nog niet vergoed volgens de 'Regeling Hulpmiddelen1996'.

Het IRV (Instituut voor Revalidatievraagstukken) heeft recent onderzoek gedaan naar het gebruik van de robotarm. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) de minister van VWS geadviseerd om deze robotarm op te nemen in de Regeling hulpmiddelen 1996.

In de wijzigingen die de minister van VWS recent heeft doorgevoerd in de `Regeling Hulpmiddelen 1996´ is de Manus robotarm nog niet opgenomen. De VSN zet zich in om de Manus robotarm, op basis van het CVZ-advies, alsnog op korte termijn in de regeling opgenomen te krijgen.

Op dit moment wordt de robotarm dus niet verstrekt in het kader van de regeling `Hulpmiddelen 1996´. Geïnteresseerden in de robotarm kunnen zich al wel melden bij Revalidatietechniek Het Dorp.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal de VSN dit via de website bekend maken.

Terug naar overzicht