SMA in de hielprikscreening?

Door: SMA expertisecentrum/Erik van Uden

Onlangs berichtte de Gezondheidsraad dat het gaat onderzoeken of SMA aan de hielprikscreening zal worden toegevoegd. De Gezondheidsraad doet dit op verzoek van de staatssecretaris van het Ministerie van VWS. 

Het zou een grote winst betekenen wanneer SMA aan de hielprik wordt toegevoegd. Sinds 2018 is er een behandeling beschikbaar voor SMA en de mogelijkheid bestaat dat er de komende jaren andere middelen bijkomen. Hoe sneller na de geboorte kan worden gestart met de behandeling, des te geringer is in veel gevallen de schade bij het kind.

De beoordeling wordt gedaan door een vaste Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte, die op 28 januari 2019 is geïnstalleerd. Voor deze adviesaanvraag is de commissie uitgebreid met drie tijdelijke leden. De commissie van de Gezondheidsraad gaat de voor- en nadelen van mogelijke opname van SMA in de neonatale hielprikscreening in kaart te brengen. Naar verwachting brengt de commissie eind van dit jaar een advies uit aan de staatssecretaris.
 

Terug naar overzicht