Spieren voor spieren: bijna 3 miljoen 1998

Door: Erik van Uden

Vreselijk jammer dat Oranje in een spannend duel van Brazilië verloren heeft, maar de actie Spieren voor Spieren is in ieder geval in veel opzichten een enorm succes.

Heel veel Nederlanders weten nu dat er spierziekten zijn en dat een spierziekte iets anders is als een beetje spierpijn hebben. 'We hebben spierziekten op de kaart gezet', om maar eens een modern cliché tegebruiken.

Tijdens de uitzending van In naam van Oranje grepen 1,9 miljoen Nederlanders naar de telefoon om een bijdrage te storten. Dat was veel meer dan waar de organisatoren en de KPN op gerekend hadden. Veel bellers konden er dan ook gewoon niet door komen. De volgende dag werd in allerijl een nieuw nummer ingebruik gesteld.

Voor de spelers van Oranje was het meer dan een verplicht nummer. Tijdens de uitzending waren de spelers er zeer bij betrokken. Maar ook later lieten ze merken dat ze het meenden. Ronald de Boer won een proces tegen het weekblad Panorama. De schadevergoeding die hij van Panorama ontving schonk hij aan de actie Spieren voor Spieren. Ook de boetepot tijdens het kampioenschap gaat naar de actie. En ieder doelpunt betekent f. 10.000,- extra voor de actie. Dat is inmiddels al f. 120.000,-.

Veel particulieren zijn naar aanleiding van de uitzending in actie gekomen. Overal in Nederland gaat men met de pet rond om geld op te halen. En bij deVereniging Spierziekten Nederland en het Prinses Beatrix Fonds komen vele enthousiaste telefoontjes binnen.

Hoeveel de actie op zal leveren is nog niet bekend. Inmiddels is er een kleine 3 miljoen gulden binnen en dat is boven verwachting.

Terug naar overzicht