Tegemoetkoming Wtcg 2010

Door: Corinne van Santen

Veel mensen komen in aanmerking voor een compensatie via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Zij ontvangen deze financiële bijdrage in december 2010 voor de eerste keer.

[Een deel van de links in dit bericht is vervallen]
Veel mensen komen in aanmerking voor een compensatie via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Zij ontvangen deze financiële bijdrage in december 2010 voor de eerste keer. Het gaat om een bedrag van 150, 300, 350 of 500 euro. De hoogte hangt af van het zorggebruik en de leeftijd. "

Iedereen die voor de algemene tegemoetkoming in aanmerking komt, ontvangt tussen 1 oktober en 1 november automatisch een beschikking van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het gaat dit jaar om ongeveer 1,8 miljoen mensen. Om te bepalen wie geld krijgt, maakt het CAK gebruik van gegevens van het CIZ, de zorgverzekeraar en van het CAK zelf (eigen bijdrage Wmo). Als u wilt weten of u dit jaar een tegemoetkoming krijgt, dan kunt u de Wtcg-test doen. Zie daarvoor de banner op de site van de CG-Raad.

Als u volgens de uitkomst van de test recht hebt op een tegemoetkoming, maar toch geen beschikking ontvangt, dan kunt u zich na 1 november melden bij het CAK via www.hetcak.nl of via telefoonnummer 0800 - 0300.

Als u wilt weten welke gegevens het CAK gebruikt om uw tegemoetkoming te berekenen dan kunt u hierover meer aan de weet komen via www.hetcak.nl. U kunt ook telefonisch nadere informatie inwinnen via nummer 0800 - 0300. Een brief schrijven met vragen en/of opmerkingen over de Wtcg tegemoetkoming kan ook: CAK, Antwoordnummer 93085, 2509 VB Den Haag. "

Waar vind ik welke informatie over de Wtcg?

Informatie over de algemene tegemoetkoming Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 0800 - 0300, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, "www.hetcak.nl

Informatie over uw recht op een algemene tegemoetkoming, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 0800 - 0300. "Doe de test via www.wtcg.info

Informatie over korting op eigen bijdragen AWBZ en Wmo, Het Centraal Administratie kantoor (CAK), Over zorg met verblijf (intramuraal wonen met zorg): 0800 - 0087. Over zorg zonder verblijf en/of Wmo: 0800 - 1925, "www.hetcak.nl

Informatie over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten(Wtcg) ,Postbus 51, 0800 - 8051, www.rijksoverheid.nl

Informatie over de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, Het UWV, 0900 - 9294, www.uwv.nl

Informatie over de fiscale regeling voor specifieke zorgkosten, Belastingdienst, 0800 - 0543, www.belastingdienst.nl


Bron: CG-Raad

 

Terug naar overzicht