Tweede Kamer vergadert op 13 september over WVG 2001

Door: Erik van Uden

Het kabinet heeft er naar aanleiding van de derde evaluatie Wvg niet voor gekozen de Wvg ingrijpend te wijzigen.

Op 13 september aanstaande vergadert de Tweede Kamer over de evaluatie van de 'Wet voorzieningen gehandicapten'. De VSN is voornemens op deze dag het door de vereniging verzamelde 'Zwartboek Wvg' aan mevrouw Terpstra aan te bieden. Daarnaast roept de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) leden van deVSN op om op 13 september aanwezig te zijn bij het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij roepen zoveel mogelijk mensen met een spierziekte om deze dag bij te wonen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de CG-Raad, postbus 169, 3500AD Utrecht, 030-2916600, bureau@cg-raad.nl . Mocht de dag u voor vervoersproblemen stellen dan kunt hierover ook contact opnemen met de CG-raad.

Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u toch uw stem laten horen, dan is dit opverschillende manieren mogelijk:

Kaart
Stuur een brief- of ansichtkaart naar de woordvoerder of fractievoorzitter van de politieke partij van uw keuze.

U kunt de volgende tekst gebruiken: 

"Ik wil een andere WVG zodat ik als volwaardig burger zelfstandig aan de maatschappij kan deelnemen. Daarom wil ik:......................................................"
(Hier kunt u bijvoorbeeld invullen: goed individueel vervoer, een aangepaste woning, kunnen logeren bij mijn ouders in een aangepaste woning, begeleiding).

Het postadres is:

Tweede Kamer
t.a.v.................................................
Postbus 20018
2500EA Den Haag. "


De namen van de woordvoerders en fractieleiders staan hieronder.

PVDA: Mw. L. P.M. Spoelman; Dhr. drs. A.P.W. Melkert;
VVD: Dhr. F. H. H. Weekers, Dhr. H.F. Dijkstal;
CDA: Dhr. A. Mosterd, Dhr. mr. J. G. de Hoop Scheffer
D66: Mw. N.G. van 't Riet, Dhr. drs. Th. C. de Graaf;
GroenLinks: Dhr. A. Harrewijn, Dhr. P. Rosenmöller;
SP: Dhr. mr. J. M. A. M. de Wit, Dhr. J. G. C. A. Marijnissen;
Christen Unie: Dhr. L. C. van Dijke
SGP: Dhr. mr. C. G. van der Staaij, Dhr. B.J. van der Vlis

Ook kunt u een e-mail of een voorbedrukte kaart (Word-versie) sturen naar deWVG-woordvoerder van de politieke partij van uw keuze. De e-mail-adressen vande woordvoerders vindt u op www.cg-raad.nl

Geef deze boodschap door aan andere WVG-gebruikers. Hoe meer, hoebeter!

Terug naar overzicht