Utrofine: nog een lange weg te gaan 1996

Door: Erik van Uden

In het RTL-4 journaal is onlangs aandacht besteed aan een vordering in het wetenschappelijke onderzoek naar Duchenne dystrofie.

In het programma werd verwezen naar het tijdschrift Nature. Door een onderzoeksgroep in Oxford wordt melding gemaakt van een effect bij muizen met spierdystrofie die een gen kregen ingebouwd dat utrofine kan aanmaken. Utrofine is een eiwit dat overeenkomt met dystrofine. Utrofine zou in het lichaam wellicht een zelfde functie kunnen hebben als dystrofine. Bij de genetisch veranderde muizen bleek het verloop van de ziekte gunstiger te zijn dan bij muizen die het 'utrofine-gen' niet hadden.

Muizen worden in het wetenschappelijk onderzoek veel gebruikt. Maar spierdystrofie bij de mens en bij de muis zijn verschillend zowel wat verschijnselen als verloop betreft. Of dit onderzoek resultaten op zal leveren voor mensen met spierdystrofie valt op dit moment nog absoluut niet te voorspellen:Of het mogelijk is om utrofine op welke wijze dan ook toe te dienen aan mensen met spierdystrofie is de vraag. En als dat kan, is het nog onbekendin hoeverre dit effectief is en op welke temijn dit kan leiden tot een geneesmiddel.

De publicatie in Nature is zeker interessant. De VSN staat in direct contact met de onderzoekswereld. Vorderingen op het gebied van utrofine, maar ook de resultaten van al het ander lopend onderzoek, zullen direct worden gemeld. De publicatie in Nature toont in ieder geval weer eens aan dat er op vele plaatsen in de wereld hard gewerkt wordt aan het verkrijgen van meer gegevens over oorzaak en behandeling van spierziekten. En daarbij worden duidelijk vorderingen gemaakt.

Terug naar overzicht