Vergoeding elektriciteit bij beademing

Door: Erik van Uden

De uitspraak van het Zorginstituut was helder: mensen die thuis gebruikmaken van ademhalingsondersteuning hebben recht op compensatie van de elektriciteitskosten.

Na de uitzending van Kassa over dit onderwerp en ons nieuwsbericht op 17 september belden veel mensen naar hun verzekeraar om deze compensatie aan te vragen. En toen bleek dat de verzekeraars niet goed wisten hoe ze dit aan moesten pakken. Daarom is de koepelorganisatie van de verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zich in deze materie gaan verdiepen. Zij hebben hierover ook contact gezocht met Spierziekten Nederland.  

Spierziekten Nederland wil dat er snel een goede en permanente regeling komt die gebaseerd is op de elektriciteitskosten van de zorgvragers. Belangrijk voor de zorgverzekeraars is dat de regeling ook eenvoudig kan worden uitgevoerd. De gesprekken met ZN hierover verlopen constructief. Zodra er meer duidelijkheid is, zal Spierziekten Nederland haar leden informeren.

Terug naar overzicht