Vernieuwde behandelrichtlijn Ergotherapie bij ALS, PSMA en PLS

Door: ALS Centrum/Erik van Uden

De behandelrichtlijn Ergotherapie bij ALS, PSMA en PLS is herzien. De richtlijn geeft praktische aanbevelingen op basis van nieuwe inzichten.

Een ergotherapeut kan u adviseren over het goed omgaan met uw energie, het gebruik van de juiste hulpmiddelen in huis of op uw werk zodat u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid en eigen regie kunt handhaven. Het is dan wel belangrijk dat uw ergotherapeut op de hoogte is van de laatste inzichten. Download daarom hieronder de richtlijn en neem hem mee voor uw ergotherapeut.

Doel van de richtlijn is de uniformiteit en de kwaliteit van de begeleiding en de behandeling van mensen met ALS, PSMA en PLS te verbeteren door het bieden van concrete, praktische aanbevelingen. Deze aanbevelingen op ervaren knelpunten in de zorg zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, consensus van deskundigen (waaronder revalidatieartsen en ergotherapeuten werkzaam in de ALS-zorg) en patiëntvoorkeuren. 

De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting ALS Nederland en is geautoriseerd door de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door, bij de start van de herziening van de richtlijn, knelpunten die door patiënten en mantelzorgers in de zorg werden ervaren te inventariseren en de bevindingen hieruit mee te nemen bij het opstellen van de uitgangsvragen. Daarnaast zijn de conceptrichtlijnen voorgelegd aan afgevaardigden van patiëntenverenigingen ALS Patients Connected en Spierziekten Nederland. Het commentaar werd verwerkt in de definitieve richtlijn.

De nieuwe richtlijn ‘Ergopedie bij ALS, PSMA en PLS’ is vanaf nu van kracht en is hier te downloaden.

Terug naar overzicht