Verschenen: Leven met een spierziekte 1996

Door: Erik van Uden

Bij uitgeverij De Fontein is verschenen Leven meteen spierziekte.

Dit boekje geeft een beknopt overzicht van de verschillende spierziekten en de invloed van de ziekten op het persoonlijk leven van mensen.

De uitgave is bedoeld voor mensen die in hun beroep of in hun directe omgeving te maken hebben met mensen met een spierziekte. De Vereniging Spierziekten Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van de publicatie.

Er zijn veel verschillende spierziekten; medici onderscheiden meer dan 100 soorten. Spierziekten zijn over het algemeen zeldzaam. Maar dat geldt niet vooralle spierziekten tezamen. Ongeveer 100.000 mensen in Nederland hebben een of andere spierziekte. Door hun zeldzaamheid zijn spierziekten relatief onbekend, niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij huisartsen en hulpverleners. Een uitzondering vormt polio, en in mindere mate A.L.S. en Duchenne spierdystrofie.

Leven met een spierziekte beoogt meer bekendheid te geven aan spierziekten, vooral voor die groepen die in het dagelijkse leven te maken krijgen met mensen met een spierziekte: verpleegkundigen, gezinsverzorgsters, leraren, collega's en familieleden. Leven met een spierziekte is geen medisch handboek, maar een korte introductie over spierziekten en hoe het is om daarmee te leven. De medische achtergronden worden kort en voor iedereen begrijpelijk uitgelegd. De meest gestelde vragen over spierziekten worden beantwoord. En zes mensen vertellen uit eigen ervaring hoe het is om met eenspierziekte te leven.

Gegevens: E. van Uden (red), Leven met een spierziekte; 40 pag.Uitgeverij De Fontein, Baarn, 1996. ISBN 90 261 0948 2. Prijs fl. 7,50. Leven met een spierziekte is verkrijgbaar via de boekhandel, of kan besteld worden bij de VSN, door fl. 7,50 over te maken op postbanknummer 46700 t.n.v.VSN-documentatie Baarn, o.v.v. de titel, bestelnummer P029 en de volledige naam en adres in de rubriek 'mededelingen'.

 

Terug naar overzicht