Verschenen: Myotone dystrofie. Begeleiding en behandeling 2000

Door: Erik van Uden

Het initiatief tot dit boek is genomen door professor F.G.I.Jennekens, emeritus hoogleraar neuro-myologie.

Onder redactie van F.G.I. Jennekens, C.E.M. de Die-Smulders,H.F.M. Busch, C.J. Höweler. Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg 2000. ISBN 90 3522276 8. Prijs: ƒ 35,-

Myotone dystrofie is een zeer veel voorkomende spierziekte.Het is een ziekte die zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen heeft. Behalve spierzwakte zijn er verschijnselen in tal van andere organen. Het aantal medisch specialisten dat de ziekte goed kent, is beperkt. Huisartsen en niet-medische begeleiders hebben meestal weinig ervaring met de ziekte. Dit boek biedt een zo volledig mogelijk overzicht van de verschijnselen van de ziekte en de behandeling daarvan. Het is op de eerste plaats bedoeld voor artsen, maar ook voor niet-medische begeleiders bevat het de nodige informatie, onder meer over de psychosociale aspecten. Een verklarende woordenlijst waarin een aanta lmedische begrippen wordt toegelicht, is toegevoegd.

Het initiatief tot dit boek is genomen door professor F.G.I.Jennekens, emeritus hoogleraar neuro-myologie. Professor Jennekens is evenals professor Busch sinds vele jaren nauw betrokken bij de activiteiten van de VSN .Hun mederedacteuren dr. de Die-Smulders en dr. Höweler zijn goede bekenden van de diagnosewerkgroep Myotone Dystrofie. Dr. Höweler is medisch adviseur van deze werkgroep en dr. de Die-Smulders heeft onder meer onderzoek gedaan naar de kindervorm van MD. Deskundigen, o.a. op het gebied van revalidatie en mantelzorg, en leden van de diagnosewerkgroep hebben een bijdrage aan het boek geleverd door het lezen en becommentariëren van de concepten.

Eerder verscheen bij dezelfde uitgever: ‘Behandeling en begeleiding van patiënten met amyotrofische laterale sclerose’, onder redactie van professor F.G.I.Jennekens en prof. J.M.B.V. de Jong. ISBN 90 6348 130 6. Prijs ƒ 34,50.

Terug naar overzicht