‘Versnel de boostervaccinatie voor alle mensen met medisch risico’

Dat is de oproep van Spierziekten Nederland en andere patiëntenorganisaties voor het debat in de Tweede Kamer van vandaag. Onze voornaamste zorg ligt bij de eerder aangemerkte hoog-risicogroep: mensen met een spierziekte en ademhalingsproblemen.

Waarom versneld een boosterprik?
Binnenkort worden alle 80-plussers uitgenodigd voor een boosterprik, daarna volgen de 60-plussers. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat bij ouderen de bescherming tegen COVID-19 na de eerste twee prikken wat lager is dan bij jongere mensen. Om die bescherming zo optimaal mogelijk te krijgen, kunnen deze mensen een extra, derde vaccin krijgen: een boosterprik.

Voor mensen met spierziekten (met uitzondering van mensen die specifieke immuunonderdrukkende medicijnen gebruiken) zijn geen aanwijzingen dat de bescherming van de vaccinaties anders is dan bij de rest van de bevolking. Een verschil is wél dat de meeste mensen met een spierziekte vrij vroeg in 2021 hun vaccinaties hebben gekregen. Er zijn signalen dat de werking met de tijd langzaam afneemt. Dit maakt het voor deze mensen,  zeker voor degenen die extra kwetsbaar zijn voor een coronabesmetting zoals de mensen met ademhalingsproblemen, extra belangrijk tijdig de boosterprik te krijgen. Dit was voor Spierziekten Nederland reden om Kamerleden te vragen hierop actie te ondernemen.

Wat zijn de afspraken op dit moment?
Op dit moment heeft de minister van VWS op advies van de Gezondheidsraad besloten de volgende volgorde te hanteren:

  • Vanaf 17 november ontvangen thuiswonende mensen van 80 jaar en ouder én mensen die in verpleeghuizen en andere instellingen verblijven een uitnodiging.
  • Vanaf eind december volgen de uitnodigingen voor de mensen van 60 jaar en ouder.
  • Daarna krijgt iedereen die de boosterprik wil de gelegenheid deze te halen.

Immuungecompromitteerde patiënten, bij wie de vaccins in sommige gevallen minder goed werkten, zijn vanaf oktober 2021 al uitgenodigd voor een derde prik.

Met deze volgorde komen sommige mensen met een spierziekte jonger dan 60 pas in het voorjaar aan de beurt voor een boosterprik. Dat is bijna een jaar nadat zij de eerste twee vaccinaties hebben gekregen. Spierziekten Nederland vindt dat te lang en daarom pleiten we voor versnelling.

Wat doet Spierziekten Nederland?
Twee weken geleden zijn tijdens een van de coronadebatten via Patiëntenfederatie Nederland al Kamervragen gesteld over de boosterprik; helaas nog zonder resultaat.
Donderdag 11 november hebben Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) opgeroepen te zorgen voor voorrang bij de boosterprik voor de groep met medisch risico onder de 60 jaar. Uit die brief: “Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid lijken nu, net als in de eerdere vaccinatierondes, weer vergeten te worden. Laat deze mensen niet opnieuw in de kou staan. Geef mensen uit de eerder genoemde ‘griepprik-plus-groep’ voorrang. Zet alles op alles om hen zo snel mogelijk toegang te geven tot een boosterprik.” Om dit pleidooi extra kracht bij te zetten, hebben Spierziekten Nederland, ALS Patients Connected en het Duchenne Parent Project gisteren een extra oproep gedaan aan Kamerleden om de minister hierover stevig aan de tand te voelen. We hebben opnieuw uitgelegd wat een verminderde bescherming tegen Covid-19 voor mensen met een spierziekte en ademhalingsproblemen kan betekenen en in herinnering gebracht dat deze groep juíst vanwege deze kwetsbaarheid in het eerste vaccinatietraject voorrang heeft gekregen. Waarom nu dan niet?

We volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven aandacht vragen voor het versneld mogelijk maken van deze boosterprik.

 

Terug naar overzicht