Vervolg vergoeding elektriciteit bij beademing 2019

Door: Ricardo Bronsgeest

We onderzoeken op welke wijze we een meting bij mensen thuis kunnen doen om zo de vergoeding aan te laten sluiten bij de kosten in de praktijk. 

Naar aanleiding van onze eerdere berichten (nieuwsbericht 23 oktober 2019 en nieuwsbericht 17 september 2019) en de uitzending van Kassa over de vergoeding van elektriciteitskosten van beademingsapparatuur belden veel mensen naar hun verzekeraar om deze compensatie aan te vragen. En toen bleek dat de verzekeraars niet goed wisten hoe ze dit aan moesten pakken. Daarom is de koepelorganisatie van de verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zich in deze materie gaan verdiepen. Zij hebben hierover ook contact gezocht met Spierziekten Nederland.  

Spierziekten Nederland is in gesprek gegaan met Zorgverzekeraars Nederland. We willen samen met Zorgverzekeraars Nederland komen tot een uniforme regeling voor de vergoeding van de elektriciteitskosten bij mensen die thuis gebruikmaken van ademhalingsondersteuning. We streven naar een goede en permanente regeling die gebaseerd is op de elektriciteitskosten van de zorgvragers voor de mensen die hier recht op hebben. Momenteel onderzoeken we op welke wijze we een meting bij mensen thuis kunnen doen om zo de vergoeding aan te laten sluiten bij de kosten in de praktijk. 

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover informeren.

Terug naar overzicht