Verzekering WVG vanaf oktober 1998

Door: Erik van Uden

Vanaf 1 oktober a.s. heeft Vereniging SpierziektenNederland een collectieve rechtsbijstandverzekering voor haar leden voorgeschillen rond de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Veel leden van de Vereniging Spierziekten Nederland moeten naar de gemeente voor bijvoorbeeld rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Dat levert vaak problemen op: te lange procedures, slecht geïnformeerde ambtenaren,slechte of verkeerde spullen. Ook blijken ambtenaren soms hun eigen regels niet te kennen.

Spierziekten worden meestal in de loop van de tijd ernstiger. Dat betekent dat iemand met eenn spierziekte steeds meer voorzieningen nodig heeft. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld bij dure aanpassingen rekening moet worden gehouden met een verslechtering in de toekomst. Er worden nu te veel fouten gemaakt. En dat gaat ten koste van de betrokkenen. Dat was voor de VSN de redenom haar leden een collectieve verzekering aan te bieden.

De verzekeraar is Nationale Nederlanden. Voor de VSN is een speciaal pakket samengesteld. Voor de uitvoering van de verzekering zijn afspraken gemaakt met SRK Rechtsbijstand. Dit is een onafhankelijke stichting die voor veel verzekeraars werkt. Speciaal voor dit doel heeft SRK Rechtsbijstand een team juristen samengesteld, die allen reeds ruime ervaring hebben op dit terrein.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten bestaat vanaf 1 april 1994 en heeft sinds die tijd mensen met ernstige handicaps veel problemen bezorgd. In de loop der tijd heeft de wetgever de scherpe kanten er wat vanaf gehaald. Maar bijvoorbeeld op het terrein van vervoer zijn er nog grote problemen. De problemen met de uitvoering van de wet zijn gebleven. En daaraan kan een verzekering het nodigeveranderen.


De rechtsbijstandverzekering zal er zeker voor zorgen dat mensen beter gewapend zijn tegen onzorgvuldig handelen van ambtenaren. Anderzijds zullen ambtenaren hun eigen regels beter toepassen, wanneer er juridische sancties dreigen. Een ander voordeel van deze collectieve verzekering is, dat er op één plaats veel deskundigheid opgebouwd wordt rond deze materie, dat er meer inzicht komt in de aard van de problematiek en dat er een systematische opbouw kan plaatsvinden van jurisprudentie.

De VSN heeft hoge verwachtingen van de verzekering. Er is een grote kans dat dit initiatief de komende jaren door veel andere patiënten-organisaties zal worden gevolgd.

 

Terug naar overzicht