Videoverslag bijeenkomsten ALS/PSMA en postpolio (PPS) 2016

Door: Vimla Jaggoe

Videoverslagen van de bijeenkomsten voor mensen die betrokken zijn bij ALS/PSMA en postpolio, die plaatsvonden tijdens het Spierziektecongres op 10 september 2016 zijn nu beschikbaar.

Videoverslagen van de bijeenkomsten voor mensen met ALS/PSMA en postpolio die plaatsvonden tijdens het Spierziektecongres op 10 september 2016 zijn nu beschikbaar.

Bijeenkomst ALS/PSMA
In het videoverslag kunt u de volgende lezingen volgen:

 • ALS/PSMA in het kort: wat is ALS en wat is PSMA volgens de huidige inzichten?
  Dr. Michael van Es, neuroloog UMC Utrecht.
 • Vele wegen leiden naar … Hoe de drie vakgebieden samen bijdragen aan de behandeling van ALS.
  Prof. dr. Jeroen Pasterkamp, translationeel neuroloog UMC Utrecht en prof. dr. Jan Veldink, neuroloog UMC Utrecht.
 • Het effect van fysieke training en cognitieve gedragstherapie op dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.
  Drs. Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts AMC en promovenda UMC Utrecht.
 • Het voorkomen van complicaties.
  Drs. Esther Kruitwagen-van Reenen, revalidatiearts UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht.

Naar het videoverslag ALS/PSMA.

Bijeenkomst postpolio
De eerste lezing tijdens de postpoliobijeenkomst is van prof. dr. Marianne de Visser van het AMC die verschillende aspecten van postpolio belicht. Daarna volgen er twee afscheidspeeches en, niet onbelangrijk, er worden diverse vragen van bezoekers beantwoord.
Naar het videoverslag van de postpoliobijeenkomst.

Terug naar overzicht