Vragenlijst over digitale zorg

Door: Patiëntenfederatie Nederland

Zijn er apps, websites of apparaten die jij zelf gebruikt (hebt) en die je mensen met dezelfde aandoening en/of klachten wilt aanbevelen?

Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan. Onder digitale zorg verstaan we alle zorg die je digitaal ontvangt. Dit kan digitaal contact met je zorg- of hulpverlener zijn, maar ook een website waarop informatie staat. Het gaat om apps, websites of digitale apparaten die gekoppeld worden aan een app of website. 

Patiëntenfederatie Nederland ziet digitale zorg als een hulpmiddel voor meer eigen regie, beter zelfmanagement en gemak. Dit leidt tot betere kwaliteit van leven en meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden. Met als resultaat beter passende zorg. Daarom herontwikkelt de Patiëntenfederatie DigitaleZorgGids.nl. Deze vernieuwde website:
-    geeft inzicht in de meerwaarde van digitale zorg;  
-    helpt bij het kiezen van digitale diensten en producten die passen bij de persoonlijke situatie van de gebruiker. 

Om de DigitaleZorgGids.nl vorm te geven, verzamelt Patiëntenfederatie Nederland informatie. Dit doen zij zoveel mogelijk in samenwerking met de gebruiker. Samen met onze leden brengen wij graag in kaart welke digitale zorgproducten en -diensten er gebruikt worden. Gebruik je apps, websites en apparaten die je mensen met dezelfde aandoening en/of klachten wilt aanbevelen? Vul dan de vragenlijst in. Het invullen van de enquête vraagt ongeveer vijf tot tien minuten van je tijd.

Naar de vragenlijst

Meer over digitalezorggids.nl
DigitaleZorgGids.nl wordt dé plek waar mensen informatie kunnen vinden over digitale zorgproducten en -diensten. De site bestaat uit twee onderdelen: 

  1. Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). DigitaleZorgGids.nl laat zien wat een PGO is en helpt mensen via een keuzehulp te kiezen voor de PGO die bij hen past. Je kan PGO's vergelijken op basis van wat jij belangrijk vindt. De gebruikerservaringen van lotgenoten helpen bij het maken van de juiste keuze. 
     
  2. Apps en middelen. Hier zie je welke apps (inclusief PGO’s) en middelen beschikbaar zijn. Het gaat hier over digitale zorgdiensten en -producten die handelingsperspectief bieden en toegankelijk zijn zonder tussenkomst van de zorgverlener. Tips, tricks en gebruikerservaringen bieden inzicht in welke apps en middelen passen bij jouw zorg- en gezondheidscontext. 

 

Terug naar overzicht