VSN: 575 nieuwe leden in 1997 1998

Door: Erik van Uden

De VSN is ook in 1997 hard gegroeid. Per 31 december 1997 had de VSN 6600 gewone en buitengewone leden. 772 mensen meldden zich aan als lid.

De VSN is ook in 1997 hard gegroeid. Per 31 december 1997 had de VSN 6600 gewone en buitengewone leden. 772 mensen meldden zich aan als lid. Het aantal opzeggingen lag iets onder de 200. Ten opzichte van 1996 is het aantal opzeggingen met tien procent gedaald. Netto kwamen er in 1997 576 nieuwe leden bij.

De netto ledengroei in 1997 was ongeveer gelijk aan de twee voorgaande jaren. In 1995 en 1996 kwamen er respectievelijk 565 en 561 nieuwe leden bij. Er kwamen in 1997 1450 aanvragen binnen om informatie over het lidmaatschap. Ook dat is een lichte stijging ten opzichte van 1996.
Van de mensen die informatie aanvragen wordt ongeveer 50 procent binnen een jaar lid. Tien tot vijftien procent van mensen die informatie vragen wacht twee jaar of langer om zich op te geven als lid.

Terug naar overzicht