VSN: andere aanpak aangepast vervoer noodzakelijk 2002

Door: Erik van Uden

Vragen in de Tweede Kamer over gehandicaptenvervoer.

Op vrijdag 8 november heeft de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) in het Spoorwegmuseum in Utrecht een onderzoek gepresenteerd naar de kwaliteit van het vervoer voor mensen met een handicap. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Interview NSS. De resultaten laten zien dat er heel veel schort aan dit vervoer. 60% van de ondervraagden gaf aan ontevreden te zijn over de vervoerskwaliteit. In de grote steden was zelfs 81% van de gebruikers negatief over het aangeboden vervoer. Het rapport is aangeboden aan mevrouw Tineke Netelenbos, voorzitter van de kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De problemen met het aangepast vervoer zijn aanzienlijk. De gebruikers geven aan dat de wachttijden soms buitensporig zijn en kunnen oplopen van één tot twee uur. Ook klaagt men over onveiligheid (slecht vastzetten van de rolstoel, veel te hard rijden) en grove behandeling door de chauffeurs. De betrouwbaarheid laat soms zeer te wensen over. 41% van de ondervraagden is in het afgelopen jaar één of meerdere malen door de vervoerder 'vergeten', wat in de praktijk vaak betekent buiten in de kou wachten op een busje dat niet komt. Het minst negatief is men over Traxx, het interregionaal vervoerssysteem dat door Conexxion wordt verzorgd. 'Slechts' 45% was hierover ontevreden. Ook over de kwaliteit van de perronassistentie van de NS bestaan veel klachten. 45% van de ondervraagde noordeelt hierover negatief.

De VSN pleit ervoor dat de overheid op de korte termijn actie onderneemt om de belangrijkste knelpunten, de onveiligheid en de lange wachttijden, aan tepakken. Voor de langere termijn zou er een volkomen nieuw beleid moeten komen om ook in de toekomst te kunnen garanderen dat mensen met een handicap kunnen blijven reizen. Dat betekent dat trein, trams en bussen goed toegankelijk wordenen dat er goede individuele voorzieningen beschikbaar komen voor wie niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Mevrouw Netelenbos onderstreepte het belang van dergelijke acties om te komen tot een oplossing voor een goed vervoersysteem voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Mevrouw Agnes Kant van de Socialistische Partij heeft aangekondigd de problemen in de Kamer aan de orde te stellen en de verantwoordelijke staatssecretaris van VWS, mevrouw Ross, aan te sporen om binnen afzienbare termijn met oplossingen te komen voor de geconstateerde problemen.

Op de bijeenkomst in het Spoorwegmuseum werd behalve het onderzoek, ook een'spannend reisboek' gepresenteerd met verhalen van reizigers in het aangepast vervoer en een CD met een remake van 'Busje komt zo'. Deze verhalen zijn ook allemaal na lezen op www.vsn.nl onder Actie vervoer.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Bio-Kinderrevalidatie.

Terug naar overzicht