VWS en Biogen praten over medicijn 2017

Door: Erik van Uden

De minister van medische zorg en sport, Bruno Bruins, schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat hij een snelle oplossing zoekt voor mensen met SMA.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Bruno Bruins weten dat hij een oplossing zoekt voor de verstrekking van Spinraza aan een specifieke groep mensen met SMA, vooruitlopend op een definitief besluit in 2018. Hij schrijft daarin onder andere:

"Hoewel ik de leverancier dus primair verantwoordelijk acht voor het beschikbaar stellen van Spinraza gedurende de sluisperiode voor patiënten die het nu dringend nodig hebben, ben ik toch bereid om met de leverancier te overleggen over een oplossing op korte termijn. Ik ben hiertoe bereid omdat er sprake is van een dringende behandelbehoefte van ernstig zieke en kwetsbare patiënten. Om die reden heb ik vanmorgen het senior management van Biogen ontvangen over deze kwestie. Het bedrijf heeft aangegeven zich in het belang van de patiënten constructief op te willen stellen. Op deze basis ga ik op zoek naar een oplossing en zal u daarover binnen drie weken informeren."

Dat klinkt hoopvol, maar het gaat nog wel om een beperkte groep. Spierziekten Nederland hoopt dat er zoveel mogelijk vaart gemaakt wordt met de onderhandelingen. Lees de hele brief.

Terug naar overzicht