Wajongwet aangenomen

Door: Ieder(in)/Erik van Uden

De nieuwe Wajongwet is in de Eerste Kamer aangenomen met enkele wijzigingen waarvoor de belangenorganisaties gepleit hebben.

Er zijn een aantal verbetervoorstellen doorgevoerd waar onze koepelorganisatie Ieder(in) zich sterk voor heeft gemaakt, samen met een brede coalitie van belangenorganisaties, vakbonden en Wajongers. Helaas - en dat is belangrijk voor mensen met een spierziekte - is de compensatie van een medische urenbeperking niet in het voorstel opgenomen. Dat had ervoor moeten zorgen dat mensen die om medische redenen niet full time kunnen werken daarvoor in hun loon worden gecompenseerd en en dus ook gegarandeerd minimaal het wettelijk minimum maandloon zouden verdienen. 

Garantieregeling bij baanverlies
Daar staat tegenover dat de Eerste Kamer wel heeft geëist dat eventuele negatieve inkomenseffecten voor Wajongers worden gecompenseerd. Ieder(in) en de samenwerkende partijen gaan ervan uit dat dit dan ook slaat op mensen met een medische urenbeperking of mensen die hun baan verliezen en buiten de garantietermijn (hierover later meer) nieuw werk vinden.
Goed nieuws is ook dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat studerende Wajongers met onmiddellijke ingang niet meer gekort worden op hun uitkering. Verder lijkt het erop dat de zogenaamde garantietermijn wordt verlengd naar twee jaar vanwege corona. Mensen die hun huidige baan verliezen kunnen dan nog twee jaar terugvallen op de (gunstige) Wajongregeling in plaats van één jaar. De staatssecretaris gaat dit nog uitwerken in een Kamerbrief.

Inkomensverlies wordt gemonitord
Al met al is het beeld gemengd. De staatssecretaris repareert een en ander met houtje-touwtje regelingen. De gehoopte vereenvoudiging is er niet gekomen. Verder is nog onduidelijk hoe ver de compensatie van inkomensachteruitgang gaat reiken. Er bestaat dus nog steeds de kans dat grote groepen erop achteruit gaan. Dit is in strijd met het VN–verdrag Handicap.
De toezegging dat de garantieregeling volgend jaar wordt geëvalueerd en de beloofde compensatie voor inkomensachteruitgang zijn dan ook van groot belang. Ieder(in) en de samenwerkende partijen gaan ervan uit dat ze betrokken worden bij de overleggen hierover. Verder verwacht Ieder(in) dat de staatssecretaris snel in gesprek gaat met de Tweede Kamer over hoe ze haar toezegging over de compensatie van de nadelige inkomenseffecten en de evaluatie van de garantieregeling vorm gaat geven.
De coalitie die zich sterk maakt voor een betere Wajong bestaat uit: Ieder(in) FNV, CNV, VCP, WijStaanOp, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie, Studeren en werken op Maat en de Minister van Gehandicaptenzaken

Terug naar overzicht