Website inspraak leerlingenvervoer 2003

Door: Erik van Uden

Er is een nieuwe website rond inspraak in het leerlingenvervoer.

Op 8 december 2003 ging de website leerlingenvervoer online. De website is bestemd voor ouders die inspraak willen in het vervoer van hun kind van en naar school.

Een adviesraad leerlingenvervoer is daarbij een goed middel. Hoe start je een adviesraad? Hoe krijg je ouders en betrokkenen bij elkaar? Hoe werkt de gemeente? Hoe zit het met klachten en bezwaar? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden op www.leerlingenvervoer.net.[Off line]

In een adviesraad leerlingenvervoer zijn vooral ouders vertegenwoordigd. Een adviesraad overlegt regelmatig met de gemeente over het beleid en over de dagelijkse vervoerspraktijk: de gemeentelijke verordening, de aanbesteding van het vervoer, de veiligheid en de reistijden. Ook gemeente en vervoerder zijn daarbij gebaat.
De ervaring leert dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer verbetert als er in de gemeente een adviesraad actief is.

Op de website staan antwoorden op vele vragen waarmee adviesraden leerlingenvervoer te maken krijgen. Daarnaast bevat de site een discussieforum. Via dit forum kunnen ouders en adviesraden met elkaar communiceren en ervaringen uitwisselen.

De website is tot stand gekomen met medewerking van onder andere de CG-Raad, diverse ouderverenigingen en 3VO. Het project is gefinancierd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

Terug naar overzicht