Weer naar buiten? Hoe dan?

Door: Erik van Uden

De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld en we mogen weer naar buiten, maar kan dat wel als je tot een risicogroep behoort? Wat zijn de risico's?

Winkels, kappers, fysiotherapeuten, café's en restaurants: ze zijn weer open. We mogen weer. Dat geldt ook voor mensen met een spierziekte. Het mag en het kan, maar is het wel verstandig? Want de nieuwe regels houden lang niet altijd rekening met mensen met een beperking. Zij zijn tot nu toe nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden opgesteld voor de anderhalvemeter-samenleving. Inmiddels zijn er drie gunstige uitzonderingen. 

Dagrecreatie
Organisaties in de dagrecreatie (pretparken en dierentuinen) hebben samen met ervaringsdeskundigen, Ieder(in) en vele andere betrokkenen een inclusieparagraaf in hun 1,5 meter protocol opgenomen. Rick Brink heeft het eerste exemplaar aan staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden. Bekijk hier het protocol toegankelijk dagje uit.

Reizen met zorg en ondersteuning
Reisorganisaties die reizen aanbieden met zorg en ondersteuning hebben samen met ANVR, VGN, Ieder(in) en vele andere organisaties een protocol gemaakt. Hiermee kunnen mensen met een beperking die intensieve ondersteuning nodig hebben wél met vakantie. De anderhalvemeter-maatregelen kunnen voor hen en hun begeleiders/verzorgers niet van toepassing zijn. Maar het protocol neemt de richtlijnen van het RIVM wel in acht. Het RIVM heeft het protocol inmiddels goedgekeurd.

Toegankelijke openbare ruimte
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt over hoe de anderhalvemeter-regels toegepast kunnen worden in de openbare ruimte. In de handreiking wordt nadrukkelijk rekening gehouden met mensen met een beperking. Dat gaat onder meer over vrijhouden van geleidelijnen, zorgen voor rustplekken, duidelijke bewegwijzering en beschikbaarheid van openbare, toegankelijke toiletten. Ieder(in) heeft ook aan deze handreiking bijgedragen. De handreiking heeft als titel “Handreiking crowd management”. Download hier het protocol.

Dus lekker het huis uit?
Ja, het kan, mits u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Vaak handen wassen, deurklinken, leuningen, handgrepen in een vreemde omgeving zo min mogelijk gebruiken, drukte vermijden en afstand houden. Ga op pad als het buiten rustig is. Begeef je niet in drukke, afgesloten ruimten. Bezoek aan de horeca: liever niet doen. En gebruik vooral je gezond verstand om het virus buiten de deur te houden.

Bron protocollen: Ieder(in)

Terug naar overzicht